Elektrické instalace v průmyslu i v domácnostech jsou naším denním chlebem.

SecTech

Náš obor je především elektroinstalace v průmyslu, ale také se zabýváme domácími rozvody, revizemi a montáží bezpečnostních systému Jablotron.

Our field is primarily electrical installation in industry, but we also deal with domestic wiring, revisions and installation of Jablotron security systems.

Průmysl - Industry

Máme dlouholeté zkušenosti s elektrickými pracemi spojenými s montáží, demontáží, relokací a údržbou výrobních a zpracovatelských automatizovaných systémů v průmyslové výrobě

We have extensive experience with electrical work related to the installation, dismantling, relocation, and maintenance of automated manufacturing and processing systems in industrial production.

Elektrické práce pro domácnosti.
Electrical work for homes

Provádíme kompletní elektroinstalace v novostavbách, opravy a modernizace ve starých domech, ale i běžnou údržbu elektrických prvků v domácnostech.

We carry out complete electrical installations in new buildings, repairs and modernizations in old houses, as well as routine maintenance of electrical components in homes.


Montáže bezpečnostních systémů
Installation of security systems

Provádíme instalace a údržbu bezpečnostních systémů Jablotron. Můžete se na nás obrátit jak s žádostí o novou instalace nebo údržbu a přenastavení instalace stávající.

We install and maintain Jablotron security systems. You can contact us both with a request for a new installation or maintenance and reconfiguration of an existing installation.

SecTech s.r.o.

+420 737 576 935

info@sectech.cz

Make your own web page with Mobirise